Obec Komoča

oficiálne stránky obce

Hľadanie

Organizácie

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013

 

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Program obnovy dediny

Environmentálny fond

Program obnovy dediny

Vďaka rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – Zelená dedina sú financované v obci Komoča tieto projekty:

  • Rok 2014: Obnova centrálneho parku v Komoči
  • Rok 2015: Úprava verejného priestranstva s vytvorením oddychovej plochy v obci Komoča – II. etapa
  • Rok 2016: Úprava verejného priestranstva s vytvorením oddychovej plochy v obci Komoča – III. etapa
  • Rok 2017: Revitalizácia parku výsadbou byliniek
  • Rok 2018: Vytvorenie oddychovej zóny v parku

Budujeme partnerstvá

triedime.sk

Návštevnosť od 7.2.2013

235279
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Všetky
26
187
593
233723
3608
5001
235279

Svet Európy 2017

AKTUALITY

O Z N Á M E N I E

Minimálny počet podpisov voličov
podporujúcich kandidatúru nezávislých
kandidátov pre voľby do obecného
zastupiteľstva a voľby starostu obce
v KOMOČI je

100 podpisov.

Termín odovzdania kandidátnych listín pre voľby
starostu obce a poslanca do obecného zastupiteľstva je

11.september 2018 do 24.00 hod


u zapisovateľky Miestnej volebnej komisie v Komoči.
Zapisovateľka MVK v obci Komoča: Katarína Gálová,
bytom Komoča č.d.446.
Tel.č. 0905/543856
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní
člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 10. novembra 2018 v súlade s § 20 a § 181 ods. 1 a 2
zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamujeme počet obyvateľov v obci Komoči ku dňu 10.07.2018 je

954 obyvateľov

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022

Obstarávateľ strategického dokumentu, Nitriansky samosprávny kraj, sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra, predložil dňa 4. februára 2016 Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022”, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra
a webovom sídle obstarávateľa: https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/8541
Písomné pripomienky občanov obce Komoča ako dotknutej obce k oznámeniu prosíme doručiť na Obecný úrad v Komoči.

Oznámenie o strategickom dokumente zverejnené dňa 9.2.2016 (PDF, 0,4 MB)

Tento web používa známe „koláčiky“ -- súbory cookies.
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem